Tag: forum

Kunena 1.5.7 aktualizacja

Zespół Kunena ogłosił dostępność Kunena 1.5.7. Jest to ważna aktualizacja dot. bezpieczeństwa skryptu i użytkownicy są proszeni o aktualizację natychmiast (!). Pięć poprawek związanych z bezpieczeństwem i błędów
Read More