Domyślnie w Joomla wszystkie artykuły są wyświetlane jako jedna strona. Aby zmienić ten stan rzeczy dodano w oknie edycji artykułu dwa przyciski:

  • Więcej – służący do podziału treści na wstęp i rozwinięcie, zgodnie z zamysłem redaktora, od którego zależy jaka treść gdzie trafi.
  • Podział strony – służący do do podziału artykułów jednostronicowych na wiele stron. Kliknięcie przycisku w Joomla 1.5 powodowało otwarcie okna z dwoma polami tekstowymi – Tytuł strony i Odnośnik w spisie treści. Domyślny podział artykułu na podstrony powodował wyświetlenie na każdej z nowych podstron spisu treści, wraz z odnośnikami do nich. Z kolei międzystronami można było się poruszać za pomocą odnośników Poprzednia i Następna znajdującymi się u dołu. Z kolei do kontrolowania zachowania tego narzędzia służył dodatek o nazwie Content – Pagebreak.

W Joomla 1.7 – narzędzie to uległo ewolucji, oprócz w/w metody prezentacji dodano dwa nowe sposoby, które z pewnością mogą uatrakcyjnić sposób prezentacji artykułu bez wpływu na jego dostępność dla wyszukiwarek. Nowy dodatek Artykuły – Podziel stronę -> udostępnia kilka parametrów, które umożliwiają zmianę wyglądu lub całkowite ukrycie spisu treści.

Parametry dodatku Artykuły - Podziel stronę w Joomla 1.7

Mamy zatem do czynienia z trzema stylami prezentacji podstron w artykule, uwaga domyślnie można zastosować tylko jeden styl obowiązujący dla całej witryny, czy serwisu.

  • Strony – czyli artykuł z dodatkowym boksem po prawej stronie z aktywnym spisem treści podstron (rozwiązanie znane od J1.5);
  • Przewijak – to rozwijane pola z możliwością ich zwinięcia tzw. efekt akordeonu (ang. Accordion);
  • Karty – to typowe zakładki (rys. poniżej)

Podział artykułu na podstrony - styl Karty

 

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji