Przy okazji warto wspomnieć, posiłkując się Wikipedią, iż Geek (z ang. dziwak/świr), gik – człowiek, dążący do maksymalnego pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w jakiejś dziedzinie. Samo słowo „geek” pochodzi z amerykańskiego slangu młodzieżowego, gdzie jest obraźliwym określeniem mola książkowego i kujona, lecz ostatnio też bywa kojarzony pozytywnie – w odniesieniu do osoby o ścisłych zainteresowaniach i wysokiej inteligencji.

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji