Od października 2008 r. dyskutowano o Dyrektywie w sprawie praw konsumentów. Ostatecznie w czerwcu 2012 Dyrektywa została przyjęta przez Parlament Europejski. Teraz jeszcze tylko Rada musi zatwierdzić tekst, co powinno być formalnością. W roku 2013 powinny wejść w życie odpowiednie regulacje narodowe.

Najważniejsze zmiany dla sprzedawców internetowych to m.in. :

  • 14-dniowy okres odstąpienia i wzór pouczenia o prawie do odstąpienia.
  • Koszty odesłania – w przypadku odstąpienia, konsument ponosi koszty odesłania towaru, jeżeli został o tym poinformowany przez przedsiębiorcę.
  • Koszty przesyłki  – w przypadku odstąpienia od umowy, przedsiębiorca ponosi koszty przesyłki, tzn. że musi zwrócić także koszty wysyłki towaru do konsumenta.
  • Konsument musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu, np. poprzez zaznaczenie słowa „odstąpienie“ na formularzu zwrotu.
  • Nowe wyjątki od prawa odstąpienia
  • Prawo wstrzymania – regulacja sposobu rozwiązania umowy w sytuacji odstąpienia od niej. Wprawdzie sprzedawca musi, jak dotychczas, zwrócić cenę sprzedaży w ciągu 14 dni od odstąpienia, ale ma teraz wyraźne prawo do jej wstrzymania, „do czasu otrzymania towarów albo dostarczenia przez konsumenta dowodu ich wysłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej“.
  • Koszty form płatności – dyrektywa zabrania żądania przez sprzedawcę od konsumenta dopłat za wybraną formę płatności, które wykraczają poza koszty, które sprzedawca poniesie w związku z zastosowaniem tej formy płatności.

Uchwalona Dyrektywa jest kolejnym krokiem w kierunku zrównania prawa w Europie. Szczegóły na: www.trustedshops.pl/wiadomosci/1627-nowa-dyrektywa-ue-w-sprawie-praw-konsumentow-uchwalona.html

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji