bip-joomla-1-5-xOd napisania pierwszego  artykułu w tym temacie minęło już ponad 2 lata (marzec 2007). W tym czasie ukazało się nowe rozporządzenie , a mianowicie od stycznia 2007 roku obowiązuje nowy akt wykonawczy – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (link). W lipcu bieżącego roku napisałem, krótki wpis – Jak utworzyć dziennik zmian i … w zasadzie można było by powiedzieć tyle. Nowe rozporządzenie nie wprowadziło żadnej rewolucji, poza tym, że wprowadziło kilka modyfikacji mających na celu ułatwienie podmiotom prowadzenie stron Biuletynu. Ustawodawca dopuścił mianowicie możliwość przygotowania wspólnego serwisu, będącego jednocześnie stroną własną podmiotu, o ile spełnia on wszystkie wymagania stawiane przez i rozporządzenie o BIP-ie. W przypadku jednak, gdy instytucja ma własną witrynę, musi na niej umieścić odsyłacz (zawierający logotyp Biuletynu) do wyodrębnionej podmiotowej strony BIP.

Od 2007 roku Joomla! ewoluowała, nie trzeba już używać Joomla IE, a po prostu nową 1.5.x – aby uzyskać kodowanie UTF-8. Wzrosła ilość rozszerzeń, które możemy wykorzystać w celu budowy stron. Jedynym problemem jaki nie został rozwiązany jest zarządzanie użytkownikami, tak aby można było w prosty sposób ustalić, że pani Zosia z Kadr ma dostęp tylko do kategorii-sekcji Kadry i powiązanych z tym artykułów. Na szczęście jest kilka np. płatnych komponentów, które to ułatwiają. Także mimo istnienia dodatków do wersjonowania, nie jest tak wygodne jak np.w SmodBIP – głównie w odniesieniu do poglądu zmian od strony frontowej dla obywateli. Ale patrząc z drugiej strony na § 16 (rozporządzenia) czytamy:

  1. Strony BIP są wyposażone w mechanizm dziennika, w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione. /nie ma ani słowa o tym, że dostęp do dziennika ma być również od strony frontowej, a więc np. dla obywateli/
  2. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny.  /jasne, a kto by ręcznie zapisywał, co zmienił, choć widziałem i takie BIP’y/
  3. Administratorzy stron BIP dokonują kontroli dzienników, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do podlegających im stron, w każdy dzień powszedni. /najczęściej administratorzy = redaktorzy więc jest to ich część obowiązków, żeby siebie oraz innych „kontrolować”/

Oczywiście za jakiś czas znów będzie można napisać kolejny artykuł, jak będzie Joomla! 1.6, ale pytanie czy rozporządzenie się zmieni? Czy będzie to miało wypływ na publikowaną treść, w przypadku BIP-ów nie chodzi przecież o technikę, a o informacje publiczną i nawet najlepsze rozwiązanie – będzie „słabe” – tak jak „słabi” będą jego redaktorzy, czyż nie. Żaden CMS nie zapełni się sam wartościową i aktualną treścią. Czy zatem można postawić stronę podmiotową BIP na Joomla! – można odpowiedzieć w takt humorystycznej piosenki „Ależ owszem czemu nie…”. Zaś lista stron urzędowych wykonanych na tym CMS jest długa… za długa by ją tu wymienić ;)
.

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji