W grudniu 2011 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że niezgodny z konstytucją RP jest art. 45 Prawa prasowego, który przewiduje karę grzywny lub ograniczenia wolności za wydawanie dziennika lub czasopisma bez rejestracji (SK 42/09). Trybunał podzielił pogląd, że określona w przepisach sankcja karna jest środkiem nadmiernym, nieproporcjonalnym w stosunku do celu.

Z sentencji wyroku TK wynika niekonstytucyjność sankcji karnej za wydawanie czasopisma drukowanego bez rejestracji. Zakres taki ustalił Trybunał jako rzeczywisty zakres zaskarżenia. Niestety niniejszy wyrok nie odnosi się , czyli nie ma zastosowania do czasopism internetowych, które nie wiążą się ze stanem faktycznym sprawy. Jednakże zapewne to tylko kwestia czasu, jak znowelizuje się w pełni ustawa prawo prasowe, także w tym zakresie.

Wyrok niniejszy sygnalizuje ustawodawcy, że powinien rozważyć, czy nie należy odrębnie uregulować, w stosunku do czasopism drukowanych oraz innych czasopism, w szczególności internetowych, nie tylko problem sankcji za wydawanie czasopism bez rejestracji, ale i sam problem obowiązku rejestracji. Wyrok niniejszy sygnalizuje również ustawodawcy, że ustawa prawo prasowe, obowiązująca od 1 lipca 1984 r. (chociaż z licznymi zmianami), nie jest aktem prawnym dostosowanym do współczesnych form działalności prasy wynikających z postępu technologicznego – czytamy w komunikacie TK.

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji