Załóżmy taką sytuacje, chcemy aby po wejściu na adres naszej strony www – była wyświetlana strona startowa np. z animacją flash, albo innymi wodotryskami. Jak to zrobić? Otóż są przynajmniej dwie metody, obie łatwe do wdrożenia. 

Rozwiązanie#1: Wbrew przekonaniom bardzo prosto, a to z tego powodu, że strona Joomlowa będzie ładowana jako „ta druga” ponieważ w jej adresie pojawia się index.php. Domyślnie zwykle jest ładowany plik index.html, jeśli takiego nie ma to index.php itd. oczywiście zależne jest to od ustawień serwera. Zakładam, jednak że administrator utrudnił Ci życie i najpierw ładowany jest jednak index.php. Teraz zapytasz a co z tego?

Otóż stronę startową będzie stanowił jeden plik index.html – w którym umieścisz dowolny kod, a więc teksty, obrazki, zdjęcia, czy wręcz animacje + oraz co oczywiste link do strony właściwej, pamiętając, aby była to jedna z pozycji menu.

Mając tak przygotowany plik łącznie z dodatkowymi stylami CSS możesz go spokojnie skopiować do folderu tam gdzie stoi twoja instalacja Joomla, bez obawy że coś się zepsuje, czy nadpisze. A teraz najważniejsze.

Będzie nam pomocny plik: .htaccess – który jest plikem konfiguracyjnym serwera. Dzięki niemu możemy konfigurować ustawienia dla każdego katalogu na serwerze, w naszym wypadku tym domyślnym. Ponieważ Joomla posiada swój własny plik, wykorzystamy go.

DirectoryIndex jest jedną ze zmiennych serwera www Apache. Definiuje ona plik, który zostaje wczytany jako pierwszy przy próbie dostępu do danego katalogu. W naszym przypadku chcielibyśmy, aby to index.html był wczytywany jako pierwszy, czyż nie !

Wystarczy zatem, że dopiszesz następujący kod :

DirectoryIndex index.html index.php

Oczywiście możemy tam wypisać dowolne inne pliki oddzielone spacją, ale to już może i będzie miało wpływ na prawidłowe funkcjonowanie naszej Joomla , bądź innej strony opartej na CMS. Sugeruje także do index.html dodać automatyczne przekierowanie tzw. refresh po xx sekundach, tak aby użytkownik mógł być przeniesiony, gdyby nie wiedział co ma czynić dalej.

<meta http-equiv="refresh" content="10;url=https://blog.elimu.pl/">

Aktualizacja: Dla tych, którzy uważają że to rozwiązanie jest „słabe” – owszem, nie powiedziałem, że jest najlepsze z możliwych – tym niemniej ma jedną przewagę nad rozwiązaniem z użyciem innego szablonu Joomla – jest szybsze (!). Zatem, taki plik się szybciej otworzy niż wygenerowany z index.php CMS-a. Jeśli masz gotową stronę startową  – bo kupiłeś lub pobrałeś szablon HTML, nie musisz go przerabiać na szablon Joomlowy. I tu niestety kończą się zalety :( w/w rozwiązania.

Rozwiązanie #2: Joomla 1.5, jak i najnowsza 1.7 oferuje możliwość przypisania odrębnego szablonu dla każdej z pozycji menu, zatem wykorzystajmy ten fakt, ustawiając 1 szablon tylko dla startowej, a inny dla pozostałych.

Fragment Menedżera szablonów w J1.5. Zielony ptaszek przy nazwie oznacza przypsianie szablonu do określonych pozycji. Gwiazdą Joomla oznacza szablon domyślny dla pozostałych stron.

 

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji