Pytanie, jak zmienić format daty pokazującej się podczas dodawania wydarzenia w JomSocial i podczas ich prezentacji. Na rysunku poniżej widać, jak to wygląda domyślnie zaraz po instalacji komponentu podczas dodawania wydarzenia (ang. event). Jest to widok 12h w układzie MM-DD.

Rozwiązanie jest proste. Wystarczy w panelu konfiguracyjnym JomSocial zakładka Konfiguracja -> Wydarzenia przestawić dwie opcje, tak jak na rysunku poniżej.

A więc należy zmienić format daty z 12h na 24h oraz na DD MM (dzień miesiąc). Pamiętaj, aby zapisać zmiany. Teraz już po odświeżeniu widoku strony, użytkownicy dodający wydarzenie zobaczą poprawny dla europy zapis. Oczywiście w zależności od wgranego pliku językowego opisy będą inne – dopasowane do odbiorcy.

Dodatkowa wskazówka na własną odpowiedzialność:
Jeśli korzystasz z wersji JomSocial 2.2.3 – pozostało tylko kilka dodatkowych modyfikacji, otóż, aby zmienić kolejność cyfr w dacie czyli aby z YYYY-MM-DD zrobić DD-MM-YYYY należy, niestety, ale edytować plik events.forms.php – który znajdziesz w folderze templates\default\ – szablonu komponentu jomsocial. Odnajdź linijkę z kodem <?php echo JHTML::_(’calendar’ (…) , u mnie miała ona numer 108. Teraz pozmieniaj w niej: %Y-%m-%d na zapis: %d-%m-%Y  – zrób to cztery razy, gdyż tyle jest tych zapisów w tym pliku. A więc w lini 108 oraz 128.

Teraz możesz nadpisać ów plik – twoim zmodyfikowanym, efekt będzie następujący (obrazek poniżej) w ekranie dodawania wydarzenia.

Jednakże to jeszcze nie koniec edycji (czyt. zmartwień). Ponieważ czeka się także wgląd i modyfikacja pliku com_community/helpers\time.php. Gdzie odnajdziesz w lini 357 kod:

public function toFormat($format = '%Y-%m-%d %H:%M:%S', $local = false) {

Jego zapis należałoby również zmodyfikować, ponieważ także reprezentuje „odwrotną” dla nas datę.

Po modyfikacjach lista i sposób prezentacji wydarzeń powinien, oczywiście jeśli wgrane jest spolszczenie CMS Joomla! powinien się prezentować nastepująco (zobacz rysunek poniżej).

Czasami chcesz, aby sposób prezentacji daty wyglądał inaczej, skrócony zapis. Czeka się kolejna edycja, ale to już w kolejnym odcinku.

 

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji