Dopiero co zebrałem dla Was kilka najpopularniejszych dystrybucji Drupala, a tu nagle  pojawiła się kolejna ciekawa drupalowa paczka. Voicebox ma w założeniu służyć jako platforma dyskusyjna dla osób interesujących się wybranym tematem. Jej główne funkcje to agregowanie treści z zewnętrznych źródeł, dzielenie się przez społeczność mediami, rozbudowane profile użytkowników.

Autorzy dystrybucji, w ogłoszeniu na drupal.org, uważają, że nadaje się ona na gazetki szkolne, kluby dyskusyjne, koła zainteresowań, pracę nad materiałami szkoleniowymi a także zbieranie użytkowników wokół produktów i usług.

Warto dodać, że dystrybucję oparto o moduł Features, co ostatnio staje się popularne wśród grup tworzących kolejne paczki i funkcje do Drupala. Z tego sposobu korzysta między innymi Open Atrium.

Zastosowane moduły: Automatic Nodetitles, Better Formats, Calendar, Chaos tool suite, Content Construction Kit (CCK), Content Profile, Context, Date, Diff, Features, Feeds, FileField, Flag, Image Resize Filter, ImageAPI, ImageCache, ImageCache Profiles, ImageField, Insert, Job Scheduler, jQuery UI, jQuery Update, Libraries API, Link, Mailhandler, MIME Router, MimeDetect, Pathauto, Simple Share, Skinr, Strongarm, SWF Tools, Tagadelic, Thickbox, Token, Transliteration, Views, Views Bulk Operations (VBO), Views Slideshow, Views Tagadelic, Wysiwyg,

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji