Od początku mojej przygody z VirtueMart strasznie irytowała mnie wyświetlana przy produkcie nazwa producenta, po klieknięciu której wyskakuje okno z opisem rzeczonego wytwórcy sprzedawanego przedmiotu. W takiej sytuacji jedyną rozsądną opcją wydawało mi się usunięcie z szablonu kłopotliwego linka.

Rozwiązanie to jednak nie przekonało mnie do końca, bowiem nie chciałem rezygnować z samego wyświetlania nazwy producenta produktu. Wypadało więc nadać mu inną funkcję.

Po namyśle i przyjrzeniu się rozmaitym sklepom internetowym postanowiłem, ze po kliknięciu link, o którym mowa pojawi nam się strona z wszystkimi produktami przypisanymi do danego producenta. Poniżej pokażę sposób w jaki to osiągnąłem.

Zaczynamy od otwarcia pliku shop.product_details.php znajdującego się w katalogu /administrator/components/com_virtuemart/html. Następnie szukamy następującego kodu w okolicach linii 262 otwartego pliku.


// LINK TO MANUFACTURER POP-UP
$manufacturer_id = $ps_product->get_manufacturer_id($product_id);
$manufacturer_name = $ps_product->get_mf_name($product_id);
$manufacturer_link = "";
if( $manufacturer_id && !empty($manufacturer_name) ) {
$link = "$mosConfig_live_site/index2.php?page=shop.manufacturer_page&manufacturer_id=$manufacturer_id&output=lite&option=com_virtuemart&Itemid=".$Itemid;
$text = '( '.$manufacturer_name.' )';
$manufacturer_link .= vmPopupLink( $link, $text );

Zamieniamy go na następujący:


// LINK TO MANUFACTURER POP-UP
$manufacturer_id = $ps_product->get_manufacturer_id($product_id);
$manufacturer_name = $ps_product->get_mf_name($product_id);
$manufacturer_link = "";
if( $manufacturer_id && !empty($manufacturer_name) ) {
$link = "$mosConfig_live_site/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&manufacturer_id=$manufacturer_id&Itemid==".$Itemid;
$text = $manufacturer_name;
$manufacturer_link .= "<a href=\"$link\" title=\"$text\" >$text</a >";

Domo możecie zobaczyć na stronie: www.bramynapedy.eu

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji