Małymi kroczkami, ale sukcesywnie nadchodzi termin wyznaczony przez Rozporządzenie w Sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności dostosowania publicznych stron internetowych do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). W maju 2015 r. wszystkie serwisy podmiotów realizujących zadania publiczne (m.in. strony urzędów, sądów) powinny być, jeśli nie są, dostosowane dla osób starszych, niepełnosprawnych. Spełnianie standardów ma zagwarantować dostęp to treści internetowych każdemu, kto chce korzystać z Sieci, każdemu, w szczególności dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Jak wynika z badania Fundacji Widzialni (Raport Otwarcia 2013) jedynie 1,7% stron www spełnia minimalne kryteria dostępności. Jednym z głównych powodów niskiego poziomu dostępności serwisów www jest niestety brak umiejętności ich twórców oraz wiedzy na temat potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych.

Dla zainteresowanych podaje kilka narzędzi online, które pomagają ocenić i poprawić stronę względem standardów WCAG:

  • http://achecker.ca/checker/index.php
  • http://fae.cita.uiuc.edu/ (a po 1 sierpnia 2014 –> http://fae20.cita.illinois.edu/)
  • http://try.powermapper.com/Demo/SortSite
  • http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/
  • http://wave.webaim.org/toolbar/
  • http://extensions.joomla.org/extensions/style-a-design/accessibility

 

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji