Co prawda na wydanie stabilnej wersji poczekamy jeszcze pewnie pół roku, ale warto już teraz dowiedzieć się co ciekawego nam przyniesie ósma wersja „kropli”. Od kilku miesięcy istnieje specjalna strona, która służy za podsumowanie nowości w Drupalu oraz zbiór linków do dalszych zakątków przydatnych komuś, kto chciałby dowiedzieć się jeszcze więcej o całym przedsięwzięciu.

Poniżej zestaw informacji luźno przetłumaczonych z owej strony:

Łatwy w dostosowaniu

Pola

 1. Więcej pól wbudowanych w rdzeń: referencja do encji, odnośnik, data, mail, telefon,
 2. Komentarze jako pola,
 3. Pola dołączane do formularzy (np. formularza kontaktowego),

Widoki

Wbudowany w rdzeń systemu moduł Views!

 1. Łatwa zmiana strony głównej, która jest teraz pełnoprawnym widokiem,
 2. Łatwe budowanie stron administracyjnych, dodawania własnych filtrów, akcji,

Edycja treści

Wbudowany CKEditor, ulepszony formularz dodawania zawartości

 1. Edycja „w miejscu”, bez przechodzenia do pełnej wersji formularza edycji zawartości,
 2. Uproszczona konfiguracja edytora WYSIWYG,
 3. Uproszczone zapisywanie wersji roboczych,

Nowy system konfiguracji

Oparty o pliki system zarządzania konfiguracją z prawdziwego zdarzenia. Łatwe wersjonowanie i przenoszenie konfiguracji między środowiskami – typy zawartości, pola, widoki

Dostosowanie wyglądu i formularzy

Rozwinięto system prezentowania danych w różnych wariantach znany z Drupala 7 i dodano podobny dotyczący formularzy, które teraz można również dynamicznie dostosować pod wymagania edycji i wyświetlania różnych rodzajów danych.

 

Dynamiczny

Zbudowany z myślą o urządzeniach mobilnych

Wszystkie wbudowane w Drupala 8 skórki są responsywne. nawet zaplecze administracyjne działa poprawnie na urządzeniach z małym ekranem. Usunięto tryb overlay na rzecz przycisku „Wróć do strony”, który zabiera nas tam gdzie ostatnio byliśmy przed przejściem do trybu administracyjnego.

HTML5

Drupal generuje strony w standardzie HTML5. Uproszczono strukturę elementów i klas.

 1. Wsparcie dla dynamicznej zmiany rozmiaru obrazów w momencie zmiany wymiarów okna przeglądarki,
 2. wsparcie dla narzędzi wprowadzania dat, emaili, telefonów na urządzeniach mobilnych,

Dostępny

Respektowanie standardów WAI-ARIA.

Wielojęzyczny

Znaczne zmiany w zakresie obsługi stron wielojęzycznych. Od pierwszego ekranu instalacyjnego, który pozwala wybrać język, po wielojęzyczność widoków, pól i reszty systemu

 1.  Tłumaczenie dowolnej rzeczy w systemie za pomocą interfejsu użytkownika,
 2. Filtrowanie widoczności stron i bloków na podstawie języka
 3. Automatycznie pobieranie tłumaczeń i ich automatyczna aktualizacja,

Wbudowane usługi (webservices)

Drupal 8 będzie pełnoprawnym serwerem usług REST. Może służyć jako źródło danych dla aplikacji mobilnych,

 1. Udostępnianie danych w formacie JSON lub XML
 2. Autoryzacja http do usług
 3. Wystawianie danych z widoków jako usługi

Więcej usprawnień

Migracja z wcześniejszych wersji

Zmiana sposobu migracji do nowej wersji. Nie będziemy wykonywać ryzykownych procesów aktualizacji, które przy bardziej skomplikowanych witrynach zwykle kończyły się częściowym lub całkowitym niepowodzeniem. Zamiast tego w rdzeń Drupala 8 wbudowano kompletny mechanizm importu, oparty o moduł migrate. Oznacza to nie tylko możliwość ominięcia Drupala 7 (migracja dla Drupal 6 będzie wspierana) ale też gotową i sprawdzoną architekturę do importowania danych z innych źródeł.

Usunięcie niektórych modułów

Moduły usunięte to między innymi Ankieta, Blog, Kokpit, Profile, PHP. Są to moduły, których funkcjonalność łatwo odtworzyć stosując nowe narzędzia w rodzaju pól, widoków, referencji.

Mocno poprawione API dla programistów i twórców skórek

Drupal 8 oznacza gigantyczne zmiany (na lepsze) dla programistów korzystających z nowych trendów w PHP. Nad tymi zmianami pracowało ponad 1700 osób!

 

Zorientowany obiektowo

Drupal 8 będzie niemal w całości oparty o OOP (Object Oriented Programming).

Prostsze i bardziej zunifikowane API dla encji i pól

Ponieważ teraz niemal wszystko będzie encją, jest tylko jedno API do opanowania.

Konfiguracja

Zamiast umieszczać dane konfiguracyjne w dedykowanych tabelach czy zmiennych systemowych korzystamy z dedykowanego podsystemu zarządzającego konfiguracją.

Biblioteki zewnętrzne

Drupal 8 zawierać będzie najnowsze wersje JQuery i JQueryUI (obecnie 2.0.3, 1.10.2)

Dostępne interfejsy

Programiści mogą używać prostego TTS (text-to-speech) API oraz API do zarządzania nawigacją za pomocą klawiatury.

Otwarty na świat

Drupal 8 bardziej niż kiedykolwiek korzysta ze sprawdzonych technologii i zdobyczy innych społeczności

Symfony2

Drupal 8 oparto na sprawdzonych technologiach takich jak Symfony2

 1. Wbudowane komponenty Guzzle, Assetic,
 2. Łatwe włączanie własnych komponentów z użyciem przestrzeni nazw i PSR-0

Twig

Szybki, elastyczny i bezpieczny silnik szablonów Twig. Uproszczona składnia względem poprzednich wydań Drupala.

PHPUnit

Adopcja PHPUnit oznacza szybsze i dokładniejsze testowanie kodu. Nowe testy pisane w PHPUnit, stare testy (Simpletest) nadal obecne.

Backbone i Underscore

Uznane biblioteki wspierające frontend, zarządzanie stanem i modelowanie danych.

 

 

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji