W miesiącu grudniu  do rejestru dopisano wiele klauzul ograniczających prawo do odstąpienia od umowy w sposób niezgodny z prawem. Większość wpisanych klauzul ogranicza zwracaną konsumentowi kwotę do ceny samego towaru. Oto kilka z nich:

  • Numer wpisu 4152, data wpisu 31.12.2012: Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Koszty dostawy i odesłania nie podlegają zwrotowi. W przypadku realizacji przesyłki na koszt sklepu („Darmowa Przesyłka”), przysługuje prawo potrącenia kosztów poniesionych przez sklep od wartości zwracanego produktu przy wyliczeniu ostatecznej kwoty podlegającej zwrotowi.
  • Numer wpisu 4133, data wpisu 20.12.2012: Z towarem należy zwrócić paragon zakupu, jeżeli został wystawiony. Klient przed wysyłką towaru musi powiadomić za pomocą email oraz telefonicznie pracownika XXX o fakcie nadania przesyłki. Brak powiadomienia może oznaczać nie odebranie przesyłki.
  • Numer wpisu 4086, data wpisu 07.12.2012: Pozostałe przypadki reklamacji Kupujący jest zobowiązany zgłosić w przeciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.
  • Numer wpisu 4147, data wpisu 21.12.2012: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, fakt ten należy zgłosić przewoźnikowi, rozpakować ją i spisać w jego obecności protokół zniszczenia. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamację wynikłą z tytułu wad powstałych podczas transportu.
  • Numer wpisu 4135, data wpisu 21.12.2012: Jeśli jednak nie byłoby to satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.
  • Numer wpisu 4085, data wpisu 07.12.2012: XXX zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie xxx.

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji