Wszystkie osoby zarządzające stronami BIP oraz wykonawcy tego typu stron www powinno zainteresować zmiany w prawie. Weszło w życie nowe rozporządzenie: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Na stronach podmiotowych BIP nie można już stosować plików GIF ani animacji SWF. Przypominam, że zarówno JCE, TinyMCE ani FCKEditor nie są integralną częścią Joomla lub SmodBIP, bowiem panel edycyjny nie jest stroną podmiotową. Zatem przepisy nie mają zastosowania do występujących tam tego typu elementów graficznych.

Link do rozporządzenia (PDF)

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji