css2switch (www.mediahof.com) – ten darmowy komponent, który pozwala administratorowi serwisu nadawać osobne style CSS dla każdej pozycji menu. Tym samym nie musisz się już męczyć robieniem duplikatów szablonu i podpinaniem pod pozycje menu.  Jednym obwarowaniem jest to, iż pliki stylu CSS muszą zaczynać się od „template_” np: template_nazwa.css. Komponent obsługuje zagnieżdżanie do 3 pozycji menu (podrzędność). Oczywiście szablon musi być aktywny, aby pliki mogły być odnalezione przez komponent. Ogóle łał, to powinno być w standardzie. Poniżej wygląd komponentu – kliknij aby powiększyć zrzut ekranu.

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji