Jeśli twoją stroną administruje kilka osób rodzą się problemy, co kto zrobił, a co kto miał etc. Aby poprawić komunikacje omijając tradycyjne e-maile można posłużyć się prostym modułem TODO list (foobla.com) – które znacząco podniesie komfort współpracy. Przyda się ono także kiedy pracujesz nad stroną klienta, aby widział postępy oraz wyznaczał kolejne zadania. Moduł jest prosty w obsłudze i konfiguracji, najważniejsze sugestie są dwie, opublikuj w pozycji cpanel oraz ustaw jako np. pierwsza pozycja na liście.
Spolszczenie nie było proste, bo autor nie przewidział „typowych” plików językowych, ale udało się – Pobierz (i rozpakuj).

p.s.

Jeśli chcesz możesz samemu zrobić plik spolszczenia, w tym celu utwórz pusty plik pl-PL.mod_foobla_todo.ini, a w trybie edycji (UTF-8) wklej:

# @license GNU/GPL
# Polish translation by: Pawel Frankowski (blog.elimu.pl)
 _TODO_MESSAGE_TITLE=Zakres zadania
 _TODO_MESSAGE_ACTIONS=Akcje
 _TODO_NOITEM=Brak zadań do pokazania
 _TODO_USER=Użytkownik
 _TODO_ALL=Wszyscy
 _TODO_PRIORITY=Priorytet
 _TODO_PRIORITY_NONE=Brak
 _TODO_PRIORITY_LOWEST=Najniższy
 _TODO_PRIORITY_LOW=Niski
 _TODO_PRIORITY_MEDIUM=Średni
 _TODO_PRIORITY_HIGH=Wysoki
 _TODO_PRIORITY_HIGHEST=Najwyższy
 _TODO_STATUS=Status
 _TODO_STATUS_NONE=Brak
 _TODO_STATUS_ALERT=Alert
 _TODO_STATUS_WARNING=Ostrzeżenie
 _TODO_STATUS_NOT_STARTED=Nie rozpoczęto
 _TODO_STATUS_OK=OK
 _TODO_STATUS_COMPLETED=Ukończono
 _TODO_SELECT_PRIORITY=Wybierz Priorytet
 _TODO_SELECT_STATUS=Wybierz Status
 _TODO_FILTER=Filtruj
 _TODO_BUTTON_GO=Wykonaj
 _TODO_BUTTON_RESET=Resteruj
 _TODO_BUTTON_ADD_ENTRY=Dodaj zadanie
 _TODO_BUTTON_SAVE=Zapisz
 _TODO_BUTTON_CANCEL=Anuluj
 _TODO_BUTTON_HELP=Pomoc
 _TODO_BUTTON_BACK_HELP=Wróć
 _TODO_ADD_ENTRY=Utworzono nowe zadanie!
 _TODO_ERROR_ADD_ENTRY=Błąd podczas dodawania!
 _TODO_EDIT_ENTRY=Wpis został poprawiony!
 _TODO_ERROR_EDIT_ENTRY=Błąd podczas edycji!
 _TODO_REMOVE_ENTRY=Usunięto zadanie!
 _TODO_HELP_PRIORITY=- Piorytet jest określany poprzez kolor Użytkownika:
 _TODO_HELP_STATUS=- Status jest określany poprzez kolor tła Treści zadania:

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji