Postanowiłem w kilku punktach opisać ostatnie zmiany w JomSocial, które miały miejsce w kilku ostatnich wersjach. Celowo pominę jednak opisywanie poprawek skupiając się jedynie na nowościach:
Wersja 1.6.285 – więcej opcji konfiguracji prywatności, administrator serwisu może również respektować prywatność użytkowników jak i ją wyłączyć. Opcja włączania i wyłączania Modułu Wyszukiwania na stronie frontowej. A także opcja Włączania lub Wyłączania bloku pokazującego kto jest w danej chwili online.

Wersja 1.6.287 – poprawka SEF, w panelu masz nową funkcje – Włącz ją jeśli zauważyłeś błędy w wyświetlaniu adresu strony kiedy użytkownicy używali kropek (.) w swoich ich nazwach. Nowa jest także opcja powiadamiania twórcy grupy o nowych członkach grupy i o ich prośbach do przyłączania do tejże grupy.

Wersja 1.6.288 – brak nowości, naprawili tylko dwa błędy.


Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji