Najpóźniej w 2020 r. strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej mają osiągnąć tzw. pełną dostępność. Dziś połowa stron internetowych administracji publicznej jest niedostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami.

W projekcie przewidziano następujące kary:

  • 10 tys. zł kary na organ, który uporczywie unika zapewnienia dostępności;
  • 5 tys. zł kary za nieopublikowanie oświadczenia o dostępności;
  • 5 tys. zł kary za nieopublikowanie w formie dostępnej podstawowych informacji, które muszą zawsze i bezwzględnie być dostępne;

Więcej i źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ 

 

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji