Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wdrażający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dyrektywa 2016/2102 nakazuje zwiększenie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego, w oparciu o wspólne wymogi dostępności. Projekt ustawy wpisuje się także w założenia rządowego programu Dostępność Plus, którego głównym celem jest podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życia obywateli, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek czy niepełnosprawność napotykają na ograniczenia mobilności i percepcji w życiu codziennym.

Obecnie informacje przekazywane drogą elektroniczną stanowią istotną część całości przepływu informacji, projekt ustawy stanowić będzie jeden z najistotniejszych filarów wsparcia osób niepełnosprawnych. Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego  liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosiła pod koniec marca 2011 r. niemal 4,7 mln !. Jest to zatem duże grono obywateli.

Ustawa określa wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, sposób i tryb wnoszenia żądań o udostępnienie ich cyfrowo oraz sposób monitorowania i sprawozdawczości dostępności stron internetowych lub aplikacji mobilnych. Precyzując dotyczy to dostępności cyfrowej, przez spełnienie przez strony internetowe lub aplikacje mobilne wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku do ustawy.

..

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji