Wiele razy prosząc wielu moich klientów o specyfikację strony internetowej, słyszałem w ich głosie  lekkie zakłopotanie. Co to jest, czyż nie wystarczy, że powiem że strona ma być o telefonach komórkowych i wyślę teksty + zdjęcia. Otóż nie. Strona ww jest jak dom, budynek musi mieć dokumentacje. Tak, aby obie strony wiedziały co mają robić i czego wzajemnie od siebie oczekiwać.
W sytuacji kiedy firma staje przed decyzją, iż należy zrobić nową stronę internetową, a jej wykonanie zostanie powierzone jednej z licznych w Polsce agencji interaktywnych lub freelancerowi należy się do tego procesu przygotować. A w szczególności należy sporządzić specyfikacje serwisu internetowego  w skrócie SSI. >>

Bardzo ogólnie można powiedzieć, iż dokument ten opisuje wszystkie niezbędne funkcjonalności i ogólny zarys serwisu w celu uzyskania spójnego modelu serwisu przy zachowaniu języka zrozumiałego zarówno dla osób zajmujących się wyceną, tworzeniem projektu od strony technicznej jak i dla osób zajmujących się jedynie stroną wizualną nie uwzględniając przy tym aspektów środowiska programistycznego. Ponadto pozwala na używanie zmiennych metajęzykowych zdefiniowanych w celu uzyskania skróconych form zapisu (stworzonych dla tego dokumentu).

Dlaczego potrzebna jest specyfikacja?
Specyfikacja  jasno określa wymagania które stawiamy firmie, która ma dla naszej instytucji wykonać stronę WWW. A więc naszą nie tylko wirtualną wizytówkę, ale również nowy kanał komunikacyjny klient-firma.
SSI stanowi opis nowej strony WWW, m.in. jakimi funkcjami ma dysponować   nowa strona internetowa (np. galeria, newsletter, logowanie, generator formularzy on-line), wybór technologii (np. CMS), zgodność z przeglądarkami i urządzeniami mobilnymi, jak informacje mają być prezentowane (np. layout, kolory), opieka techniczna, dokumentacja działania strony, i wreszcie kto przerzuci „starą” treść na nową stronę i w jakim czasie. Nie należy także zapomnieć o potrzebie przeprowadzenie szkolenia dla użytkownika – pracownika zamawiającego  .
Jest to jedyny dokument na którym firma zewnętrzna może oprzeć się robiąc wycenę i określając terminy jej wykonania. Oczywiście najlepsza jest sytuacja kiedy zlecający jest w stanie określić maksymalną cenę jaką może przeznaczyć na stronę WWW. (…)

Jak wygląda, a jak powinna wyglądać specyfikacja?
Oczywiście nie ma ściśle, narzuconej formuły, jak taka specyfikacja powinna wyglądać. (…)

Jednym z ważniejszych punktów jest:
Przedmiot zamówienia
. Na tym punkcie trzeba się szczególnie skupić uzgadniając jego zawartość z osoba o odpowiednich kwalifikacjach informatycznych oraz doświadczeniu, tak aby nie zbudować strony rodem z lat 90-tych. Dlatego warto napisanie tego punktu poprzedzić przeglądnięciem innych serwisów, tak aby móc opisać przykładowy wygląd i kolorystykę oraz działanie modułów, komponentów oraz innych mechanizmów serwisu WWW.  Warto opisać jaki rodzaj np. galerii jest potrzebny. Należy mieć świadomość , że rodzajów galerii jest ponad 50, jeśli nie 100. Tym samym agencja interaktywna nie jest w stanie określić jednoznacznie naszych potrzeb. Dotyczy to zarówno kwestii do wyceny, jak i późniejszej realizacji. Podobnie jest z newsletterem, który może oferować wiele rozbudowanych opcji, albo tylko proste wysyłanie e-maili do określonych  adresów.

Zdefiniowanie struktury serwisu – opartej o model zagospodarowania/umiejscowienia podstron i informacji , której odzwierciedleniem jest późniejsza mapa serwisu.
Sposób przekazania wyników prac zrealizowanych w ramach zamówienia. W tym miejscu wypadałoby wymienić sposób w jaki wykonana strona internetowa trafi na nasz serwer, w jaki sposób będzie można ją oglądać podczas etapów jej realizacji oraz forma w jakiej dostarczona zostanie instrukcja obsługi do CMS.
Termin realizacji zamówienia – należy określić dzień rozpoczęcia prac nad stroną, datę przekazania materiałów niezbędnych do budowy serwisu (np. tekstów, zdjęć etc.) oraz datę ostatecznego zakończenia i oddania realizacji. W tym miejscu można doprecyzować również:
a)    orientacyjny harmonogram prac;
b)    terminy szkoleń dla pracowników w obsłudze systemu CMS;
c)    zdefiniować okres czasu na usługę opieki serwisowej CMS od dnia odbioru strony internetowej  – w tym usługi obejmujące udzielanie porad telefonicznych/e-mailowych. (…)

Pełny tekst znajdziesz w artykule mojego autorstwa, w kwietniowym wydaniu iTwadministracji Nr4(17)2009 (www.itwadministracji.pl).

Z kolei rozbudowany opis specyfikacji z uwzględnieniem kilku zmian znajdziesz w nowej książce „Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja” (wyd. Helion), w rozdziale 4, czytając od strony 121 do 133.

Biuletyn elimu

Wysyłany raz w miesiącu

Nie spamujemy! Zajrzyj do polityki prywatności po więcej informacji