Drupal i krytyczna poprawka do modułu Webform 3.x

Zazwyczaj nie informuję o poprawkach bezpieczeństwa (przecież każdy szanujący się drupalowiec śledzi stronę http://drupal.org/security, prawda?), ale dziś robię wyjątek, bo i przypadek jest szczególnie groźny. Moduł Webform...

Czytaj więcej