Backdrop to fork Drupala stworzony przez developerów, którym nie podoba się ścieżka rozwojowa Drupal 8. Rozpoczęli oni na GitHub pracę nad forkiem bazującym na Drupalu, ale opartym o